Hukuman Mati: Perspektif Islam

Sebagai kesinambungan artikel berkenaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah di Singapura terhadap Yong Vui Kong, seorang remaja berusia 22 tahun yang merupakan seorang rakyat Malaysia, persoalan justifikasi hukuman mati tidak dapat dipisahkan daripada pandangan agama yang banyak mempengaruhi pandangan umum. Perdebatan yang berkisar tentang kesalahan yang mewajibkan hukuman mati akan dirujuk secara terus kepada…