MEMORANDUM to the Attorney-General on the misuse of the Sedition Act 1948

MEMORANDUM to the Attorney-General on the misuse of the Sedition Act 1948 Handed over by the Abolish the Sedition Act Movement (GHAH) to the Attorney-General’s Chambers on 25th of November 2015 at the Attorney-General’s Chambers, No. 45, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. Over the past months, there has been an alarming increase in investigations and prosecutions…

MEMORANDUM kepada Peguam Negara mengenai penyalahgunaan Akta Hasutan 1948

MEMORANDUM kepada Peguam Negara mengenai penyalahgunaan Akta Hasutan 1948 Diserahkan oleh Gerakan Hapus Akta Hasutan (GHAH) kepada Jabatan Peguam Negara pada 25 November 2015 di Jabatan Peguam Negara, No 45, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya. Sejak beberapa bulan yang lalu, terdapat peningkatan yang membimbangkan dalam siasatan dan pendakwaan di bawah Akta Hasutan 1948, yang…