Memorandum Hentikan Keganasan Kerajaan

Apakah tiada keadilan atau kedaulatan undang-undang di Malaysia? Bolehkah Polis DiRaja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau sebarang agensi penguatkuasaan kerajaan menyalahgunakan kuasa mereka dengan sesuka hati, pada bila-bila masa sahaja? Apakah mereka semudahnya boleh lepas daripada tindakan undang-undang, pengadilan, pendakwaan jenayah dan tindakan disiplin bagi kesemua penembakan, kematian dalam tahanan dan penyiksaan yang…

Memorandum to Stop State Violence

Is there no justice or rule of law in Malaysia? Can members of the Royal Malaysia Police, Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) or any other government enforcement agency abuse their powers as and when they please? Should they escape the long arm of the law, justice, criminal prosecution and disciplinary action for all the unjustifiable and…