MEMORANDUM KEPADA AHLI-AHLI DEWAN NEGARA BERKENAAN DENGAN RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015

MEMORANDUM KEPADA AHLI-AHLI DEWAN NEGARA BERKENAAN DENGAN RANG UNDANG-UNDANG MAJLIS KESELAMATAN NEGARA 2015 15 DISEMBER 2015 Masyarakat sivil memandang berat Rang Undang-Undang Majlis Keselamatan Negara 2015 (Rang Undang-Undang MKN) yang diluluskan secara tergesa-gesa di Dewan Rakyat pada 3 Disember 2015. Rang Undang-Undang ini memberi kesan yang buruk kepada rakyat Malaysia dan merupakan ancaman yang belum…